Met nummerafscherming kunnen klanten voorkomen dat hun telefoonnummers zichtbaar zijn op factuurspecificaties van andere telecomaanbieders.